Labrwr Cyffredinol/Cynorthwyydd

Abertawe a’r cyffiniau
ICC
Amser Llawn
30.9.22

Crynodeb o’r rôl: Mae swydd gyffrous wedi codi gyda chwmni adeiladu lleol ar gyfer unigolyn sy’n gallu cyflawni dyletswyddau ar draws crefftau amrywiol o fewn y diwydiant, fel gwaith coed a theilsio mewn eiddo domestig.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.