Gyrrwr

Llansamlet
£11.50 yr awr
Amser Llawn
15.10.22

Mae cwmni hufen iâ eiconig yn chwilio am Yrrwr i ymuno â’u tîm dosbarthu. Bydd y rôl yn cynnwys darparu nwyddau i gwsmeriaid cyfanwerthu ledled De Cymru. Byddwch yn gyfrifol am ddosbarthu hufen iâ sydd wedi’i baratoi ymlaen llaw i gwsmeriaid yn uniongyrchol yn ogystal â galw i mewn yn wythnosol i sefydliadau sy’n prynu yn rheolaidd. Byddwch hefyd yn delio â thrafodion gwerthu pob cwsmer ac yn cwblhau’r gwaith papur cysylltiedig.

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn beniog, yn ymfalchïo yn ei ddelwedd weledol ac yn mwynhau cyfathrebu â chwsmeriaid. Rhaid i ymgeiswyr feddu ar drwydded yrru lân a thystysgrif CPC.

8.00am i 5.00pm yw oriau arferol y rôl (dydd Llun i ddydd Gwener), ond bydd gofyn i chi weithio ar y penwythnos o bryd i’w gilydd; trefnir hyn ar sail rota. Byddwch yn gweithio rhywfaint o oramser yn ystod misoedd prysur yr haf.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.