Gwneuthurwr Fframiau Pren

Castell-nedd
Isafswm Cyflog Cenedlaethol
Amser Llawn
24/11/20

Rydym yn chwilio am saer sydd â chymhwyster lefel 2 neu uwch mewn gwaith coed, gwaith saer neu’r cyfwerth. Bydd gennych brofiad o ddefnyddio offer llaw mewn amgylchedd prysur o ansawdd uchel. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn gallu glynu at derfynau amser llym, darllen a deall darluniau cymhleth, gweithio fel rhan o dîm ac yn medru cydymffurfio â gweithdrefnau Iechyd a Diogelwch a pholisïau’r cwmni bob amser.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.