Gweithwyr Cynhyrchu

Mynydd Cynffig
£9.50 yr awr
Amser Llawn
08.07.2022

Rydym yn chwilio am weithwyr cynhyrchu i gychwyn cyn gynted ag sy’n bosib. Bydd dyletswyddau cyffredinol y rôl yn cynnwys: trefnu dillad golch, llwytho a dadlwytho eitemau i beiriannau golchi/gwasgu/smwddio diwydiannol, smwddio, gwasgu a phlygu dillad yn barod i’w hanfon.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.