Gweithredwyr Safle a Gweithwyr Tir

Ledled y DU
£12 – £14 yr awr
Amser Llawn
16.12.21

Byddwch yn derbyn hyfforddiant i ymgymryd â gwaith datblygu safle a fydd yn cynnwys, ail-adeiladu gorsafoedd petrol, pympiau, estyniadau i siopau, prosiectau adnewyddu masnachol, a byddwch yn gweithio â phibellau ac yn gwneud gwaith cynnal a chadw.

1. Gweithio oddi cartref dydd Llun-Gwener (gorffen yn gynnar ar ddydd Gwener). Bydd y cwmni yn talu am lety, bwyd a chostau teithio.
2. Rhaid i chi feddu ar lefel uchel o ffitrwydd corfforol
3. Sgiliau cadw amser a phresenoldeb da
4. Byddwch yn barod i weithio mewn tîm a chymryd cyfarwyddyd gan Arweinwyr Tîm
5. Meddu ar sgiliau rhifedd a llythrennedd da iawn i gwblhau cwrs pasbort deuddydd a phasio’r arholiad
6. Byddai meddu ar drwydded yrru yn fuddiol iawn

Ar ôl cyfnod prawf o 6 mis efallai bydd gofyn i chi ymgymryd â hyfforddiant sgiliau pellach ac NVQ mewn gweithrediadau safle.

Yn ddelfrydol, bydd gan ymgeiswyr brofiad blaenorol o weithio ar safle, ond byddwn yn ystyried unigolion nad oes ganddynt unrhyw brofiad cyn belled â’u bod yn medru ymgymryd â thasgau syml. Mae’r cyflogwr hwn yn croesawu ceisiadau gan gyn-droseddwyr.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.