Gweithredwr Cynhyrchu – Sifftiau yn ystod y dydd a’r prynhawn

Penclawdd
£19,500 ynghyd â lwfans sifftiau
Amser Llawn
25.10.2021

Mae cwmni gweithgynhyrchu arbenigol ac arloesol sy’n troi gwastraff plastig yn blasting ailgylchadwy a phaneli addurnol yn dymuno ehangu eu gweithlu o ganlyniad i gynnydd mewn gwerthiannau. Bydd y rôl yn cynnwys gweithredu peiriannau i greu plastig sydd wedi’i ailgylchu’n llwyr, gwirio ansawdd deunyddiau a weithgynhyrchir a defnyddio offer i dorri a chreu deunyddiau, gan gynnwys; llif wal, llif band, llif gron, llif bwrdd, peiriannau CNC ac offer llaw.

Mae hon yn rôl gorfforol iawn felly rhaid i ymgeiswyr fedru cario 15-20kg o leiaf. Mae ganddynt offer codi ar gael ac mae’r offer yn cael eu defnyddio yn unol â chanllawiau H&S. Bydd gofyn i chi fod yn hapus i godi a chario offer â llaw.

Sifftiau (Dydd Llun – Dydd Gwener)
• Dydd: 7am – 3pm
• Prynhawn: 3pm – 11pm

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.