Gweithredwr Cynhyrchu dros dro

Penllergaer
£9.02 yr awr
Amser llawn neu rhan-amser
25.10.2021

Mae gwneuthurwr blaenllaw sy’n arbenigo mewn cydrannau modurol yn chwilio am Weithredwyr Cynhyrchu o ganlyniad i gynnydd mewn archebion.

Byddwch yn gweithio mewn amgylchedd glân ac yn gyfrifol am sicrhau bod eich ardal waith chi yn rhedeg yn llyfn a di-dor. Byddwch hefyd yn cydymffurfio â Chyfarwyddiadau’r Broses bob amser.

Bydd gofyn i chi gwblhau dogfennau Cynhyrchu a sicrhau eich bod yn cysylltu â Pheirianwyr a Goruchwylwyr yn brydlon er mwyn mynd i’r afael ag unrhyw broblemau. Byddwch hefyd yn cyfrannu at gwblhau targedau allbwn, creu amserlenni, monitro cynnyrch diffygiol a rheoli ansawdd.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.