Gweithiwr Warws

Fforestfach
£8.72 per hour
Amser Llawn
30/10/20

Mae’r rôl hon o fewn sefydliad e-fasnach a bydd gofyn i ddeiliad y swydd gasglu archebion, pacio eitemau yn barod i’w hanfon, didoli post ac anfon post at ganolfannau, yn ogystal ag ymgymryd â dyletswyddau cyffredinol eraill. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn drefnus, yn hyblyg ac yn glynu at weithdrefnau Iechyd a Diogelwch bob amser.