Gweithiwr Warws

Canolfan ddosbarthu Morfa, Llanelli

16-17 £5ya; 18-20 £7ya; 21-22 £9.18ya; 23+ £9.50ya
Llawn Amser & Rhan Amser
30.06.2022

Rydym yn chwilio am unigolion profiadol i weithio ochr yn ochr â staff ein Warws, i un i fanwerthwyr annibynnol mwyaf De Cymru. Fel Gweithiwr Warws byddwch yn cynorthwyo gyda nwyddau a chynhyrchion mae’r warws yn ei dderbyn ac yn trefnu stoc yn barod i’w cludo i’n siopau.

Mae dealltwriaeth dda o Saesneg, Mathemateg a TG yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Bydd angen i chi fod yn ffit yn gorfforol a meddu ar allu i weithio’n gyflym a manwl. Rhaid hefyd i chi fod yn onest a dibynadwy a bod yn barod i weithio’n hyblyg.

Byddwn yn darparu hyfforddiant i chi.

 

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.