Gweithiwr Treth Dan Hyfforddiant

Llansamlet
£13,377.00 – £19,500.00
Amser llawn
22.10.21

Dyma gyfle gwych i weithio i Gyfrifwyr ac Archwilwyr Siartredig annibynnol mwyaf Cymru. I ddechrau, bydd y cwmni yn eich cefnogi i gwblhau cymhwyster ATT, cyn symud ymlaen i gwblhau cymhwyster CTA, os yw hyn yn rhywbeth rydych chi am ei wneud. Byddwch yn paratoi ffurflenni treth personol, ymgymryd â gwaith cynghori ac ymchwil mewn perthynas â threth bersonol, ymdrin â chyfrifiannau treth corfforaethol ac yn cynorthwyo gyda cheisiadau datblygu ac ymchwil. Yn ogystal, byddwch yn cysylltu â chleientiaid a CThEM, paratoi P11ds ac yn helpu i baratoi ffurflenni TAW i’w hadolygu a’u cyflwyno i CThEM. Dyma gyfle gwych i ddod yn arbenigwr Treth. Os hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch â’n tîm.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.