Gweithiwr Glanhau Masnachol

De Cymru
£20,000
Amser Llawn
20.5.22

Mae cyfle cyffrous wedi codi o fewn y cwmni ar gyfer Gweithiwr Glanhau Masnachol. Byddwch chi’n cyflawni pob agwedd ar lanhau ffenestri, glanhau cafnau, glanhau cladin/rendro a golchi â dŵr dan wasgedd ar draws De Cymru. Mae profiad o lanhau ffenestri gan ddefnyddio polion dŵr yn ddymunol ond nid yw’n hanfodol oherwydd bydd hyfforddiant llawn yn cael ei ddarparu.

Rhaid i chi fod yn weithgar ac yn ddibynadwy. Maen nhw’n rhedeg cwmni proffesiynol iawn felly gwnewch gais dim ond os ydych chi’n ymrwymedig i weithio’n galed. Rhaid i chi fod dros 25 oed at ddibenion yswiriant.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.