Gweithiwr Cymorth

Abertawe
£10.42 yr awr
Amser Llawn a Rhan-amser
09.03.2023

Rydym yn chwilio am Weithiwr Cymorth brwdfrydig i ymuno â’n tîm. Fel Gweithiwr Cymorth byddwch yn trin pawb yn gyfartal a chyda’r urddas a’r parch y maent yn eu haeddu. Byddwch yn chwarae rhan hanfodol wrth ddarparu cymorth i unigolin sy’n gwella eu gallu i reoli tasgau bob dydd, a byddwch yn hybu ffordd annibynnol o fyw a gwneud penderfyniadau.

I fod yn llwyddiannus yn y rôl, byddwch yn angerddol am drin pob person fel unigolyn trwy gynnig gwasanaeth personol ac annog yr unigolion i gyflawni’e lefel uchaf posib o annibyniaeth, gwneud dewisiadau a hunanreolaeth. Bydd gennych sgiliau cyfathrebu rhagorol i wrando ar bobl a chynnig cymorth iddynt mewn perhynas â’u hanghenion; byddwch hefyd yn parchu preifatrwydd pobl ac yn meddu ar bolisi dim goddefgarwch tuag at bob math o gamdriniaeth.

Dyletswyddau cyffredinol: helpu pobl i ddihuno a’u paratoi nhw ar gyfer y dydd; helpu pobl i ddysgu sgiliau bywyd newydd megis coginio, glanhau ac ati. Byddwch hefyd yn eu helpu i wneud pethau yn y gymuned megis cymryd rhan mewn gweithgareddau sydd o ddiddordeb iddynt, siopa a chymdeithasu. Bydd hefyd gofyn i chi weithio gyda theuluoedd yr unigolion hyn.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales