Gweithiwr Cymorth

Abertawe
£8.21 yr awr + cyfradd safonol y filltir
Oriau amser llawn a rhan-amser ar gael
Parhaus

Rydym yn chwilio am Weithwyr Cymorth i ymuno â chwmni gofal cartref sydd â lleoliadau yn Abertawe, Castell-nedd a Phort Talbot. Mae ein cleient yn darparu gofal a chymorth i bobl sydd ag anableddau dysgu a/neu anableddau corfforol. Mae gan rhai o’r unigolion ddiagnosis deuol yn ogystal ag anghenion iechyd. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn gallu arddangos sgiliau cynnal a chadw domestig/cartref ac yn gallu cefnogi unigolion sydd ag anableddau dysgu mewn amgylchedd hyblyg a diogel. Rhaid i bob ymgeisydd ddangos ymrwymiad i ymgymryd â hyfforddiant a datblygiad personol.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch info@betterjobsbetterfutures.wales.

Cyfeirnod y Swydd: DP204