Gweithiwr Cymorth Tai

Abertawe
£18,730
Amser Llawn
30.04.21

Rydym yn chwilio am unigolion talentog, angerddol a gwydn, sydd â diddordeb mewn helpu eraill i gynnig ystod eang o wasanaethau megis gwasanaethau preswyl, gwasanaethau cymorth yn ôl yr angen a gwasanaethau galw heibio cymunedol. Gallwch weithio yn y dydd, gyda’r nos, yn ystod nosweithiau a phenwythnosau yn ychwanegol i’r oriau 9-5 craidd. Cyfrifoldebau allweddol; darparu cymorth hyblyg, holistaidd o ansawdd uchel sy’n canolbwyntio ar gryfderau a nodau penodol mewn perthynas â fframweithiau ymgysylltu gweithredol. Lleihau unrhyw niwed a cheisio cynnal tenantiaeth, rheoli llwyth achosion, cwblhau asesiadau risg, cynnig cymorth ymarferol ac eiriolaeth a chofnodi, monitro ac adolygu cynnydd cleientiaid yn erbyn canlyniadau cynlluniedig.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.