Gweithiwr Cymorth Cynorthwyol

Abertawe, Pen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd a Phort Talbot
£9.24 yr awr
Amser Llawn
30.6.21

Un o ofynion allweddol y rôl hon yw darparu cymorth cyfannol, hyblyg o ansawdd uchel sy’n rhoi pwyslais ar gryfderau a nodau fframwaith ymgysylltu gweithredol, sy’n cynnwys lleihau niwed a cheisio cynnal tenantiaeth.

Yn bwysicach na hynny, bydd gennych ddiddordeb ac angerdd am roi ein cleientiaid yn gyntaf. Byddwch yn cael cyfle i weithio mewn rôl heriol a boddhaus, ac mi fyddwch yn derbyn tâl cystadleuol, buddion staff hael yn ogystal â chael cyfle i weithio i elusen flaenllaw.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.