Gweithiwr Cymorth

Abertawe
£8.91 – £9.08 yr awr, ynghyd â chaniatâd i gysgu, lle bo angen
Rolau amser llawn a rhan-amser ar gael
24.9.21

Bydd y rôl hon yn cynnwys annog unigolion sy’n derbyn cymorth i wneud penderfyniadau megis dewis dillad i’w gwisgo, penderfynu beth i’w wneud, beth i’w fwyta yn ogystal â phenderfyniadau pwysicach e.e. ble i fyw, sut i wario arian neu ble i fynd ar wyliau. Prif bwrpas y rôl yw galluogi pobl rydym yn eu cefnogi i gyflawni a mwynhau eu dewisiadau, a bydd deiliad y swydd yn gorfod ymwneud â gweithgareddau strwythuredig sy’n helpu pob unigolyn i ddatblygu ei hyder a’i sgiliau.

Elfen bwysig iawn o’r rôl yw galluogi defnyddwyr y gwasanaeth i gyflawni eu cyfrifoldebau eu hunain, megis talu biliau, gofalu am eu cartrefi, bod yn gymdogion da a chadw mewn cysylltiad â ffrindiau a theulu. Byddwch hefyd yn gorfod galluogi defnyddwyr y gwasanaeth i gymryd rhan mewn gweithgareddau sy’n gysylltiedig â’r cwmni ac yn cymryd rhan mewn hyfforddiant, recriwtio staff newydd a mynychu cyfarfodydd yn nhai pobl. Rhaid i chi feddu ar drwydded yrru a cherbyd i gyflawni’r rôl hon.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.