Gweithiwr Cymorth

Canol Abertawe
£8.72 i £9.31 yr awr, yn dibynnu ar brofiad a chymwysterau
Rolau Amser Llawn a Rhan Amser ar gael
26/2/21

Fel Gweithiwr Cymorth, byddwch yn darparu cymorth a gofal i Ddefnyddwyr Gwasanaeth ar bethau megis codi o’r gwely, ymolchi a gwisgo a byddwch yn gwmni iddynt os ydynt am adael eu cartref. Mae’r amgylchedd yn un sy’n annog naws deuluol, lle bydd unigolion yn cael eu hannog i dreulio amser gyda’i gilydd, tra hefyd yn gwerthfawrogi’r angen am ofod a phreifatrwydd personol.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.