Gweithiwr Cyfrifon ac Archwilio Dan Hyfforddiant

Llansamlet
£6.56 – £8.91 yr awr
Amser Llawn
17.9.2021

Mae practis sydd â 3 swyddfa ledled De a Gorllewin Cymru yn chwilio am Weithiwr Cyfrifon ac Archwilio Dan Hyfforddiant. Mae’r rôl yn addas ar gyfer naill ai ymadawyr ysgol/coleg neu unigolyn graddedig sy’n ceisio dechrau gyrfa ym maes cyfrifeg, cyn cymhwyso’n llawn fel cyfrifydd.

Bydd dyletswyddau dydd-i-ddydd yn cynnwys tasgau cadw cyfrifon megis postio derbynebau, taliadau ac anfonebau i becynnau cyfrifyddu megis Xerox neu Sage, paratoi cysoniadau banc a ffurflenni TAW, cwblhau cyfrifon rheoli a chyfrifon diwedd y flwyddyn, casglu cyfrifon statudol, paratoi cyflogres cleientiaid a helpu i archwilio cleientiaid mwy.

Mae sgiliau cyfathrebu yn hanfodol oherwydd bydd gofyn i chi gysylltu’n rheolaidd â chleientiaid naill ai dros y ffôn neu drwy e-bost. Mae’r cyflogwr yn chwilio am unigolyn sy’n frwdfrydig ac yn awyddus i ddysgu sgiliau newydd yn gyflym a sicrhau gyrfa hirdymor yn y maes hwn.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.