Gweinyddydd

SA1
£17, 600 – £18,00
Amser Llawn
26.2.21

Mae un o brif gwmnïau cyfrifyddiaeth Abertawe yn chwilio am Weinyddydd profiadol i weithio yn ystod cyfnod mamolaeth.

Mae profiad gweinyddol blaenorol yn hanfodol ac mi fydd dyletswyddau dyddiol y rôl yn cynnwys cynrychioli’r cwmni bob amser i’r safon uchaf posib, yn enwedig wrth ymdrin â chwsmeriaid, prosesu taliadau cardiau credyd, llungopïo, sganio, rhwymo gwaith, ffacsio ac unrhyw ddyletswyddau ad-hoc eraill.
Dyma gyfle gwych i weithio i gwmni sefydledig sy’n cefnogi ac yn parchu eu staff.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.