Gweinyddydd Swyddfa – Prentis

Fforestfach
£5.00 yr awr
Amser Llawn
29/01/21

Mae cyfle cyffrous wedi codi i Weinyddydd Swyddfa Dan Hyfforddiant/Prentis i ymuno â swyddfa gyffrous. Byddwch yn cael eich hyfforddi ar bob agwedd, ac yn gweithio fel derbynydd i ateb ac anfon ebyst ar ran y cwmni. Byddwch hefyd yn ffeilio dogfennau a chroeswu ymwelwyr i’r swyddfa.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.