Gweinyddwr Swyddfa – Prentis

Fforestfach
£5.00 yr awr
Amser llawn
30.05.2022

Rydym yn chwilio am unigolyn sy’n dymuno datblygu gyrfa hirdymor fel Gweinyddwr mewn cwmni TG blaenllaw. Bydd eich dyletswyddau o ddydd i ddod yn cynnwys:

• Defnyddio systemau TG i greu dyfynbrisiau
• Cynnal systemau TG at ddibenion data a gofynion cwsmeriaid
• Meithrin a chynnal perthnasoedd positif â busnesau a chwsmeriaid
• Dyletswyddau gweinyddu cyffredinol
• Rheoli gwaith dyddiol mewn perthynas â chyfrifon presennol
• Datblygu a chynnal perthnasoedd presennol â chwsmeriaid
• Delio â dyfynbrisiau, ymholiadau gwerthu ac archebion
• Cadw gwybodaeth fanwl a chywir am gwsmeriaid

Pam gweithio i ni? Rydym yn cynnig amserlen/rota hyblyg sy’n cynnwys 4 diwrnod gwaith yr wythnos a chynllun gwyliau a phensiwn cwmni da iawn. Byddwch hefyd yn derbyn nifer o gyfleoedd i ddatblygu fel unigolyn. Rydym yn cymryd rhan mewn digwyddiadau elusennol a chymunedol ac yn cynnig gostyngiadau i weithwyr. Yn ogystal, mae gennym raglen ychwanegol a siop fwyd ar y safle!

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.