Gweinyddwr Swyddfa a Chyfrifon

Llansamlet
£18,525 – £21,000
Amser Llawn
22.10.22

Mae cwmni gwerthu teuluol sy’n darparu gwasanaeth i fusnesau ledled De a Gorllewin Cymru yn chwilio am Weinyddwr Swyddfa a Chyfrifon oherwydd bod eu Rheolwr Swyddfa presennol yn ymddeol. Dyma gyfle gwych i rywun sydd am symud ymlaen â’i yrfa mewn cwmni sy’n ehangu.

Mae’r rôl yn un eang iawn a byddai’n addas ar gyfer rhywun sydd â diddordeb mewn cyfrifeg, gweinyddu a busnes. Dyma gyfle gwych i rywun sydd am ddatblygu o fewn rôl ochr yn ochr â’r cyfrifoldebau cynyddol, gan gymhwyso ar hyd y ffordd.

Bydd y dyletswyddau cyfrifyddu dydd i ddydd yn cynnwys cynnal y cyfriflyfr gwerthu, cynorthwyo gyda’r cyfriflyfr prynu, rheoli arian parod, prosesu’r gyflogres a chreu adroddiadau arian parod ar gyfer yr Uwch Rheolwr.

Bydd y dyletswyddau gweinyddu yn cynnwys cynorthwyo gyda gwaith Gweinyddu AD, creu llythyrau cynnig, cofnodion hyfforddi a phensiynau, derbyn galwadau ffôn a logio phopeth ar ein system fewnol, rheoli stoc a mewnbynnu stoc ar y system, cynorthwyo gydag asesiadau risg, systemau ansawdd ac archwiliadau er mwyn sicrhau ein bod yn cynnal ein hachrediadau.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.