Gweinyddwr – Prentis

Baglan
£4.15 yr awr
RAmser llawn
16/10/2020

Rydym yn chwilio am Weinyddwr (Prentis) i ymuno â Chwmni Rheoli Cyfoeth blaengar a llewyrchus. Byddwch yn gweithio fel rhan o dîm ac yn gyfrifol am brosesu ceisiadau, mewnbynnu data i’r system CRM, delio ag ymholiadau a’u datrys, cefnogi staff i hyrwyddo’r busnes, defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol a helpu gyda’r gwaith TGCh. Dyma gyfle gwych i weithio i gyflogwr cefnogol sy’n gwerthfawrogi eu staff. Maent yn mentora eu staff i lwyddo ac i ddatblygu eu sgiliau wrth iddynt ennill cymhwyster gweinyddu.

Cyferniod Y Swydd: ZW122