Gweinyddwr Eco

Swansea Marina
£18,200 – £25,000
Full Time
09.12.22

Mae’r tîm eco yn ymgysylltu â sefydliadau eraill, gan hwyluso cyllid i gefnogi mesurau gwresogi ac inswleiddio. Mae’r mesurau hyn yn cael eu gosod i leihau allyriadau carbon ac i leddfu effeithiau tlodi tanwydd i bobl sy’n agored i niwed. Mae canlyniadau’r gwaith hyn yn cael eu hanfon at OFGEM, sy’n goruchwylio’r cynllun ECO. Rydym yn chwilio am Weinyddwr i ymuno â ni ac i dderbyn hyfforddiant fel y gall ymgymryd â rolau pwysig i gefnogi’r tîm.

 

Bydd y Cydlynydd Prosiect ECO yn ymroddedig i ddarparu cymorth gweinyddol rhagorol, ac mi fydd yn frwdfrydig ac hunan-gynhelliol. Bydd deiliad y swydd yn medru cydlynu a blaenoriaethu tasgau, ac mi fydd yn hyderus yn gweithio mewn amgylchedd tîm prysur yn ogystal ag ar ei liwt ei hun. Mae sgiliau trefnu a chyfathrebu da yn hanfodol.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.