Gweinyddwr / Derbynnydd Swyddfa – Prentis

Fforestfach
£5.00 yr awr
Amser Llawn – Dydd Llun i ddydd Iau
30.9.21

Mae cyfle cyffrous wedi codi i Weinyddwr / Derbynnydd Swyddfa (Prentis) hyfforddi ym mhob agwedd ar waith swyddfa a’r dderbynfa.

Bydd y rôl hon yn cynnwys ymgymryd â dyletswyddau derbynfa megis ateb y ffôn mewn modd cwrtais a phroffesiynol a chanfod a yw galwadau yn debygol o arwain at werthiannau, cyn eu trosglwyddo i’r unigolyn cywir. Bydd gofyn i chi hefyd ateb ac anfon e-byst ar ran y sefydliad, rheoli disgwyliadau cwsmeriaid, ffeilio dogfennau a chroesawu ymwelwyr i’r swyddfa.

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn medru amldasgio, rheoli ei lwyth gwaith er mwyn mynd i’r afael ag anghenion y busnes yn ogystal â meddu ar sgiliau meithrin cysylltiadau cryf er mwyn gweithio’n effeithiol gyda chyflenwyr a cholegau.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.