Gweinyddwr Cymorth Busnes

Llansamlet
£19,000
Amser Llawn
4.6.22

Mae un o gwmnïau cyfrifeg annibynnol mwyaf Cymru yn chwilio am Weinyddwr Cymorth Busnes o ymuno â’u tîm cyfeillgar a chefnogol. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn gyfeillgar, craff a disgybledig. Byddwch yn meddu ar allu i ddelio â chwynion a darparu’r wybodaeth gywir. Mae ymagwedd sy’n rhoi’r cwsmer yn gyntaf yn hanfodol. Yn ogystal, mae profiad blaenorol o weithio mewn rôl weinyddu yn hanfodol, ynghyd â sgiliau cyfathrebu a threfnu gwych a’r gallu i amldasgio.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.