Gweinyddwr Cymorth Busnes – Prentis

Llansamlet
£6.86 – £9.21
Amser Llawn
4.6.22

Mae un o gwmnïau cyfrifeg annibynnol mwyaf Cymru yn chwilio am Brentis Gweinyddwr Cymorth Busnes o ymuno â’u tîm cyfeillgar a chefnogol. Dyma rôl wych ar gyfer rhywun sy’n chwilio am ei swydd gyntaf yn gweithio mewn swyddfa. Rhaid i chi feddu ar sgiliau TG a chyfathrebu da, ynghyd â’r gallu i weithio’n effeithiol mewn tîm. Mae’n hanfodol eich bod yn drefnus, addasadwy ac yn medru gweithio i derfynau amser.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.