Gweinyddwr Cyllid – Prentis

Baglan
£4.81 yr awr
Amser Llawn
17.7.2022

Dyma gyfle cyffrous i unigolyn sicrhau ei rôl weinyddol gyntaf yn gweithio i gwmni Rheoli Cyfoeth o’r radd flaenaf.

Bydd dyletswyddau’r rôl yn cynnwys ymateb i ymholiadau, diweddaru cofnodion, sicrhau bod systemau’r swyddfa yn cael eu diweddaru, prisio a chynhyrchu pecynnau cleientiaid a chroesawu a chyfarch cleientiaid.

Bydd hyfforddiant llawn yn cael ei ddarparu ym mhob agwedd o’r rôl felly nid yw’n hanfodol i chi feddu ar brofiad blaenorol o weithio mewn swydd weinyddu. Ond, rhaid i chi feddu ar sgiliau TG a byddwch yn weithiwr caled sy’n medru gweithio’n dda mewn tîm. Mae Rheoli Cyfoeth yn faes rheoledig felly rhaid i chi feddu ar lygad am fanylder ac mae’r gallu i nodi gwaith sy’n cael ei gofnodi ar systemau yn hanfodol. Mae’r cyflogwr yn chwilio am unigolyn gonest a dibynadwy sy’n hyblyg ac addasadwy. Mae’r swyddfa’n brysur felly bydd gofyn i chi feddu ar sgiliau trefnu da a’r gallu i newid o un dasg i’r llall.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.