Gweinyddwr Busnes – Prentis

Abertawe
£4.30 yr awr
Amser Llawn
10.12.21

Mae cwmni peirianneg ryngwladol yn chwilio am Brentisiaid Gweinyddu Busnes i weithio yn eu hadrannau Prynu a Sicrhau Ansawdd. Bydd dyletswyddau’r rôl yn cynnwys cynnal, rheoli, sganio a ffeilio dogfennaeth. Dyma gyfle gwych i ddeiliad y swydd gyflawni cynnydd. Bydd yr ymgeisiwyd llwyddiannus yn barod i ddysgu, yn rhagweithiol ac yn meddu ar lygad dda am fanylder.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.