Gosodwr Mecanyddol – Prentis

Fforestfach
£4.81 yr awr
Amser Llawn
6.6.22

Mae cwmni peirianneg annibynnol blaenllaw sy’n darparu datrysiadau a gwasanaethau yn y DU ac yn fyd-eang yn chwilio am Osodwr Mecanyddol dan hyfforddiant i ymuno â’u tîm. Dyma gyfle gwych i rywun sydd am gwblhau cymhwyster Peirianneg Lefel 3 wrth ennill profiad ymarferol.

Bydd y rôl yn ymwneud â phob agwedd ar weithgynhyrchu, atgyweirio ac adnewyddu peiriannau cymhleth iawn, a bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwaith siop, cydbwyso a gosod eitemau mecanyddol.

Bydd angen i ymgeiswyr feddu ar 3-5 TGAU, gan gynnwys graddau A-C mewn Mathemateg a Saesneg, neu gymwysterau cyfatebol. Rhaid hefyd i ymgeiswyr fod â diddordeb mewn peirianneg fecanyddol ac yn ddelfrydol, byddant yn gweithio tuag at ennill Lefel 2/3 mewn cymhwyster peirianneg.

Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â phrentisiaeth 4 blynedd gyda’r cwmni, gan ddechrau ym mis Mehefin 2022.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.