Gosodwr briciau – prentis

Abertawe a thu hwnt, pan fo angen
£4.81 yr awr
Amser llawn
15.07.22

• Cynorthwyo eraill i adeiladu neu atgyweirio gwaith brics yn unol â chynlluniau adeiladu.
• Sicrhau y darperir gwasanaeth diogel, effeithlon a chost-effeithiol bob amser.
• Dadansoddi a dehongli cynlluniau a manylebau adeiladau.
• Cynnal strwythurau, waliau a sylfeini gan ddefnyddio gwahanol fathau o frics.
• Torri a thocio brics gan ddefnyddio offer llaw ac offer trydanol.
• Derbyn a chwblhau gorchmynion a dderbynnir gan reolwyr y safle a helpu i gyflawni tasgau o fewn amserlenni penodol.
• Cynorthwyo eraill i adfer, glanhau neu beintio strwythurau brics.
• Dysgu sut i ddatrys problemau trwy ddefnyddio deunyddiau a dulliau gwahanol.
• Gweithio’n effeithiol mewn tîm a chyda chwmnïoedd eraill.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.