Goruchwyliwr Tir

Fairyhill
£6.75 – £9.00 yr awr
Rhan-amser
13.8.21

Mae cwmni lleoliad priodasau llwyddiannus yn chwilio am Oruchwyliwr Tir i ymuno â’u tîm. Bydd dyletswyddau’r rôl yn cynnwys torri’r lawnt, cynnal a chadw llwyni, gweithredu offer cael gwared ag eira ac ymgymryd â phrosiectau tirlunio yn ôl yr angen. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad perthnasol, llygad dda am fanylder a’r gallu i weithio ar ei liwt ei hun.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.