Goruchwyliwr Brecwast

Fairyhill
£17,000 – £20,000 Dibynnu ar brofiad
Amser Llawn
13.8.21

Mae cwmni lleoliad priodasau llwyddiannus yn chwilio am Oruchwyliwr Brecwast i ymuno â’u tîm. Bydd dyletswyddau’r rôl yn cynnwys arwain tîm brecwast blaen y tŷ, goruchwylio’r broses baratoi ystafelloedd a chyflwyno gwasanaeth cyfeillgar a chroesawgar i gwsmeriaid. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol brofiad o weithio mewn rôl lletygarwch, gallu i weithio’n annibynnol ynghyd â sgiliau cyfathrebu a threfnu gwych.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.