Goruchwyliwr Blaen Tŷ

Fairyhill
£17,000 – £20,000 Dibynnu ar brofiad
Amser llawn
13.8.21

Mae cwmni lleoliad priodasau llwyddiannus yn chwilio am Oruchwyliwr Blaen Tŷ i ymuno â’u tîm. Bydd dyletswyddau’r rôl yn cynnwys arwain y tîm gwasanaeth bwyd, goruchwylio’r broses baratoi ystafelloedd a chyflwyno gwasanaeth cyfeillgar a chroesawgar i westeion. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol brofiad o weithio mewn rôl lletygarwch, gallu i weithio’n annibynnol ynghyd â sgiliau cyfathrebu a threfnu gwych. Byddai meddu ar brofiad blaenorol o fewn y sector priodasau yn fanteisiol ond nid yw hyn yn hanfodol.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.