Goruchwyliwr Bar

Fairyhill & Oldwalls
£17,000 – £20,000 Dibynnu ar brofiad
Amser Llawn
13.8.21

Mae cwmni lleoliad priodasau llwyddiannus yn chwilio am Oruchwyliwr Bar i ymuno â’u tîm. Bydd dyletswyddau’r rôl yn cynnwys arwain tîm y bar, gweini diodydd, goruchwylio a gweini brecwastau a bwffes, ynghyd â chroesawu gwesteion. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol brofiad lletygarwch perthnasol, gallu i weithio’n annibynnol, sgiliau cyfathrebu da a sgiliau trefnu. Byddai meddu ar brofiad blaenorol o weithio yn y sector priodasau yn fanteisiol ond nid yw hyn yn hanfodol.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.