Gorchwyliwr Manwerthu

Casllwchwr, Gorseinon, Cwmbwrla
£9.95 yr awr
Llawn Amser & Rhan Amser
30.06.22

Rydym yn chwilio am Oruchwyliwr Manwerthu i weithio mewn archfarchnad brysur. Byddwch yn gweithio i fanwerthwr mwyaf De Cymru, a bydd gofyn i chi gynnal safonau’r siop a gwasanaeth cwsmeriaid o’r radd flaenaf.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.