Glanhawr

Abertawe
£6.56 – £.8.91 yr awr
Rhan-amser
25.10.2021

Mae busnes glanhau yn Abertawe yn chwilio am Lanhawyr i ymuno â’u busnes. Bydd dyletswyddau’r rôl yn cynnwys cynnal safonau glendid uchel a chwblhau logiau glanhau yn ôl yr angen. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ddibynadwy, yn meddu ar lygad dda am fanylder ac yn angerddol am ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid gwych.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.