Glanhawr (Rolau amrywiol)

Abertawe
Isafswm Cyflog Cenedlaethol
Rhan-amser, shifftiau amrywiol ar gael
Parhaus

Rydym yn chwilio am lanhawyr i weithio mewn amrywiaeth o rolau. Mae’r gallu i yrru yn ddymunol, ond nid yn hanfodol gan fydd gofyn i chi deithio i’r lleoliadau. Pwrpas y rôl yw sicrhau glanweithdra o safon uchel. Fel glanhawr, bydd gofyn ichi lanhau, gwaredu ysbwriel, cofnodi atgyweiriadau cynnal a chadw, sicrhau bod offer a deunyddiau’n cael eu cynnal a’u cadw i safon uchel, yn ogystal ag ymgymryd â dyletswyddau eraill. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn onest, yn ddibynadwy ac yn gallu gweithio gan ddangos llygad am fanylder.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch info@betterjobsbetterfutures.wales.

Cyfeirnod y swydd: RC109