Glanhawr Domestig

Llanelli
£8.72 yr awr
Rolau Amser Llan a Rhan-amser ar gael
26/2/21

Bydd gofyn i ddeliad y swydd sicrhau pob rhan o’r cartref yn lân, yn daclus ac yn ddeniadol, gan warantu cyfforddusrwydd a lles Defnyddwyr y Gwasanaeth yn unol ag amserlenni glanhau cyffredinol. Mae profiad blaenorol yn ddymunol, ond nid yn hanfodol. Rhaid i ymgeiswyr fod yn broffesiynol a dibynadwy, a rhaid iddynt allu dangos amynedd, caredigrwydd a thosturi. Rhaid iddynt hefyd ddangos gwir awydd i ddysgu a datblygu.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.