Ffisiotherapydd

Ar draws De Cymru
£16.09 – £19.70 yr awr, yn dibynnu ar brofiad
Amser Llawn
26/2/21

Bwriad y rôl hon yw darparu gwasanaeth ffisiotherapi i ddefnyddwyr gwasanaeth mewn cartrefi gofal, a bydd gofyn i chi, fel ymarferydd annibynnol, ymgymryd â phob agwedd ar ddyletswyddau clinigol a bod yn gyfrifol am lwyth achosion cleifion heb oruchwyliaeth uniongyrchol. Byddwch yn gyfrifol am asesu, trin a rheoli cleifion, gan drin eu hymyrraethau yn sensitif ac yn effeithiol. Rhaid ichi feddu ar ddealltwriaeth o’r risgiau dan sylw a sicrhau safon uchel o ofal i gleifion, yn ogystal â chyfrannu ar ddiagnosis clinigol a phenderfynu ar driniaeth ffisiotherapi briodol ac unigol. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol Diploma mewn Ffisiotherapi neu Gofrestriad Meistr achrededig Ffisiotherapi gyda’r Cyngor Gweithwyr Iechyd Proffesiynol.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.