Dirprwy Ben-cogydd Cegin Ganolog

Uplands
£26,000 – £27,000 y flwyddyn
Amser Llawn
30.6.22

Bydd eich rôl fel Dirprwy Ben-cogydd yn cynnwys rhedeg y gegin o ddydd i ddydd yn absenoldeb y Prif Ben-cogydd. Bydd gofyn i chi arwain ac ysbrydoli’r tîm ar adegau prysur i sicrhau bod y gegin yn rhedeg yn esmwyth bob amser.
Rhan annatod o’ch rôl fydd sicrhau cysondeb cynnyrch drwy’r gegin a chynnal safonau a disgwyliadau’r cwmni o’r cychwyn cyntaf. Paratoi, coginio a chyflwyno bwyd i lefel sy’n cydymffurfio â safonau bwyty. Bydd angen i chi gynorthwyo’r tîm rheoli i sicrhau bod targedau’n cael eu cyrraedd gyda chostau llafur a bwyd. Rhaid i chi gydymffurfio â labelau bwyd a rheolaethau tymheredd.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.