Derbynnydd Rhan-amser

Singleton
£9.50 yr awr
Rhan-amser
12.11.2021

Dyma gyfle gwych i weithio i Optegwyr prysur yn Ysbyty Singleton. Bydd y rôl yn cynnwys gweithio fel rhan o dîm i gynorthwyo optegwyr i fwcio apwyntiadau, ateb y ffôn, delio ag ymholiadau, llenwi ffurflenni GIG ar-lein a helpu cwsmeriaid sy’n ceisio cymorth i ddewis a ffitio sbectol.
Byddwch yn gweithio 2-3 diwrnod yr wythnos, 9am-5pm ac yn gweithio ochr yn ochr â derbynnydd arall.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.