Derbynnydd/Cynorthwyydd Swyddfa – Prentis

Sgeti
£4.30 yr awr
Amser Llawn
24.9.2021

Mae cwmni bach o gyfreithwyr yn chwilio am Dderbynnydd/Cynorthwyydd Swyddfa (prentis). Dyma gyfle gwych i ymuno â chwmni cynyddol a gweithio fel rhan o dîm cyfeillgar. Bydd y cwmni yn eich cefnogi i gwblhau cymhwyster lefel 2 mewn Gweinyddu Busnes ac mi fyddant yn rhoi hyfforddiant llawn i chi yn y rôl. Bydd dyletswyddau’r rôl yn cynnwys ateb y ffôn, croesawu a monitro ymwelwyr, cofnodi data ar y system a dyletswyddau ad-hoc eraill. Maent yn chwilio am unigolyn sydd yn awyddus i ddysgu a symud ymlaen o fewn y rôl. Rhaid i ymgeiswyr feddu ar sgiliau cyfathrebu gwych, y gallu i aml-dasgio a gweithio â gwybvodaeth sensitif ac ymagwedd broffesiynol.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.