Derbynnydd/Cynorthwyydd Gwasanaeth Cwsmeriaid

Abertawe
hyd at £12.61 yr awr
Rhan Amser – Achlysurol
30.03.23

Os ydych chi’n teimlo eich bod yn cael eich gyrru i ysbrydoli pobl i fod yn fwy actif, gwella eu lles a hoffech gael swydd a fydd yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl, dyma’r lle i chi! Rydym yn ymddiriedolaeth hamdden ddielw gyda phwrpas ac ymrwymiad cryf i gefnogi ein cymunedau lleol a grwpiau anodd eu cyrraedd, gan eu hannog i fod yn fwy gweithredol, gan wella eu lles corfforol a meddyliol a chyfrannu at fywydau gwell. 

Fel  Derbynnydd/Cynorthwyydd Gwasanaeth Cwsmeriaid byddwch yn croesawu’r gymuned i’r cyfleuster, boed hynny’n fynychwr campfa dymhorol neu rywun yn gwneud eu camau cyntaf i’r cyfleuster. Rydym yn ymdrechu i ddarparu croeso cyfeillgar cynnes i bawb. 

Gan ymuno â rhan o dîm cyfeillgar a chefnogol byddwch yn adeiladu eich gwybodaeth o’r hyn sydd ar gael gyda ni fel y gallwch rannu hyn gyda’n defnyddwyr. Ni fydd unrhyw ddau ddiwrnod yr un fath wrth i chi ryngweithio â’r ystod eang o ddefnyddwyr y ganolfan, bydd gennych hefyd y cyfle i ddarparu ein gwasanaeth arlwyo o ardal caffi’r dderbynfa gyfunol. Gallwn gynnig hyfforddiant llawn a chyfleoedd dilyniant gyrfa o fewn y cwmni i sicrhau eich bod yn tyfu fel rydyn ni’n ei wneud. 

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales