Delweddwr 3D Dan Hyfforddiant

Yr Uplands
Cyfradd interniaid gyda’r posibiliad o symud ymlaen i gynnig parhaol
Amser Llawn
14.10.22

Mae cwmni arloesol a chreadigol sy’n arbenigo mewn cynhyrchu CGI, Animeiddiadau 3D Flythrough, teithiau VR a Thaflenni Marchnata ar gyfer y Sector Eiddo Di-gynllyn yn chwilio am intern. Maent yn chwilio am Ddelweddwr 3D Dan Hyfforddiant ac mae’r rôl yn gyfle gwych i rywun sydd am ennill ei brofiad cyntaf o fewn y diwydiant hwn.

I gychwyn, bydd y rôl yn interniaieth â thâl a bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn treulio’r mis cyntaf yn gwneud hyfforddiant ac, os yw’r mis hwn yn llwyddiannus mi fydd yn symud ymlaen i weithio ar brosiectau’r cleientiaid. Dyma gyfle gwych i ennill sgiliau ym maes Delweddu 3D a bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael cyfle i sicrhau contract parhaol os yw’n profi ei fod yn ymgeisydd addas.

Os ydych chi’n angerddol am ddylunio, cysyniadau ac am weithio i dîm ysgogol, ysbrydoledig a dawnus, gallai’r rôl hon fod yn berffaith ar eich cyfer chi.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.