Dadansoddwr Recriwtio Tîm 1af

Glandŵr
£25,000 – £30,000
Amser Llawn
27.11.22

Rydym yn chwilio am Ddadansoddwr Recriwtio Tîm 1af i ymuno â’r tîm. Bydd dyletswyddau cyffredinol y rôl yn cynnwys: nodi chwaraewyr posib trwy ddefnyddio dulliau sgowtio dadansoddol, defnyddio data, fideo ac ati; creu proffilau fideo ar gyfer chwaraewyr posib; creu ‘Pecynnau Chwaraewyr’ ar chwaraewyr posib a’u rhannu â rhanddeiliaid allweddol; cyfrannu at lif gwaith fideos sgowtio o fewn yr adran.

Bydd gofyn i chi weithio’n agos â’r ‘Arweinydd Data a Dealltwriaeth’ i sicrhau bod y tîm yn parhau i fod yn arloesol o ran eu dealltwriaeth o ddatblygiadau technegol o fewn y maes Sgowtio a Recriwtio. Bydd hefyd gofyn i chi weithio gyda’r Prif Ddadansoddwr a’r Arweinydd Data a Dealltwriaeth i sicrhau bod yr adran yn derbyn y wybodaeth allweddol sydd ei hangen arnynt i feincnodi ac i ymwneud â pherfformiad presennol y garfan.

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn rheoli rhestrau o ddarpar chwaraewyr posib  a gynhyrchir gan yr adran, yn ogystal â chynorthwyo gyda chydlynu a siapio’r hyn y mae aelodau staff yr adran yn cyflawni. Fel rhan po’ rôl bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cyfrannu at brosesau Rheoli Benthyciadau a mynychu cyfarfodydd Sgowtio a Recriwtio lle bo angen.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.