Cynorthwyydd Warws

Llansamlet
£7,255
Rhan amser
01/11/20

Mae’r rôl hon yn rhan hollbwysig o weithio fel aelod o dîm y siop. Byddwch yn cyflwyno profiad ysbrydoledig a mwyhaol i’n cwsmeriaid. Byddwch hefyd yn gyfrifol am dderbyn, trin ac anfon cynnyrch, cynorthwyo gyda storio ac anfon cynnyrch, mesur a thorri carped ac yn sicrhau bod y warws yn lân, yn daclus ac yn ddiogel. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol brofiad o weithio mewn amgylchedd warws, yn angerddol am wasanaeth i gwsmeriaid, yn meddu ar sgiliau trefnu a chynllunio cadarn ac yn gyfathrebwr gwych ar lafar.