Cynorthwyydd Tai a Chymorth

Abertawe
£16,650
Amser Llawn
30.04.21

Gan fod hon yn rôl beripatetig, bydd gofyn ichi weithio patrymau gwaith hyblyg gan gynnwys gweithio gyda’r nos ac ar benwythnosau – yn ystod y cyfnod prawf ac ar ôl ichi gael eich penodi. Bydd rhai o’r rolau’n gofyn i unigolion gysgu yn ystod sifftiau a bod yn barod i weithio yn syth ar ôl dihuno. Byddwch yn addasadwy ac yn barod i weithredu prosiectau newydd ac anghyfarwydd ar fyr rybudd. Bydd dyletswyddau’r rôl yn cynnwys meithrin perthnasau positif a phroffesiynol gyda chleientiaid, cydweithwyr a rhanddeiliaid, lle bo gofyn, gan gyflwyno prosiectau ymarferol cyson a chyfannol i gleientiaid. Yn ogystal, bydd gofyn ichi weithio gyda chleientiaid i roi camau gweithredu a nodau ar waith trwy ddulliau wyneb yn wyneb/dros y ffôn.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.