Cynorthwyydd Popty

Loughor, City Centre and the Distribution Centre in Morfa, Llanelli
16-17 £5ya; 18-20 £7ya; 21-22 £9.18ya; 23+ £9.50ya
Llawn Amser & Rhan Amser
30.06.2022

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Popty i weithio ochr yn ochr â’n staff presennol mewn popty prysur. Gan weithio i fanwerthwr annibynnol mwyaf De Cymru, byddwch yn gyfrifol am greu bwyd o’r radd flaenaf yn y popty a chynnal lefel uchel o fodlonrwydd cwsmeriaid.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.