Cynorthwyydd personol Domestig

Y Mwmbwls
£9 yr awr
Rhan-amser
17.9.21

Mae gweithiwr proffesiynol yn chwilio am Gynorthwyydd Personol Domestig. Bydd dyletswyddau’r rôl cyn cynnwys gwaith tŷ, casglu presgripsiynau, mynychu apwyntiadau, a helpu i gwblhau dyddiadur iechyd. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol rhywfaint o brofiad blaenorol o’r math hwn o waith, ond nid yw hyn yn hanfodol. Rhaid i ymgeiswyr fod yn ddibynadwy ac yn frwdfrydig. Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.