Cynorthwyydd mewn Caffi (Rhedwr/Gweinydd)

Abertawe
£5.28 – £10.42 yr awr yn dibynnu ar oedran
Full or Part Time
09.06.23

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Caffi i ymuno â’n tîm cyfeillgar. Bydd y Cynorthwywyr Caffi yn atebol i’r Rheolwr Cynorthwyol a byddant yn gyfrifol am hwyluso gweithrediadau dyddiol y caffi. Bydd dyletswyddau’r rôl ar gyfer ymgeiswyr llwyddiannus yn cynnwys derbyn archebion bwyd a gweini bwyd, stocio’r cownter teisennau crwst a chynnal stocrestrau eraill, glanhau’r sefydliad – gan gynnwys y toiledau. Byddwch hefyd yn gweini diodydd syml ac yn derbyn hyfforddiant i ddefnyddio’r peiriant espresso pan fo angen.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales